(Edebiyat ve Kuramlar) [PDF] Õ Fatma Erkman–Akerson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

READ & DOWNLOAD È JFKMONTREAL.CO ✓ Fatma Erkman-Akerson

Edebiyat ve Kuramlar

READ Edebiyat ve Kuramlar Fatma Erkman-Akerson ✓ 1 READ READ & DOWNLOAD È JFKMONTREAL.CO ✓ Fatma Erkman-Akerson Mi Yirminci yüzyılın yazar metin toplum ve okur odaklı yaklaşımları Yapısalcılık Göstergebilim Postmodernizm gibi dönemeçlerde yoğunlaşıyor Gilgameş'ten Aristoteles'ten Dante'den İbni Sina ve İbni Kuteybe'den Vico'dan geçerek çağdaş eleştiri kuramlarına Namık Kemal'e.

READ Edebiyat ve Kuramlar

READ Edebiyat ve Kuramlar Fatma Erkman-Akerson ✓ 1 READ READ & DOWNLOAD È JFKMONTREAL.CO ✓ Fatma Erkman-Akerson Ve Şinasi'ye Auerbach'a ve Bakhtin'e varıyor Çağdaş akımlarla eski bakış açıları ve Batı kaynaklı eleştiri akımları ile Doğu kaynaklı anlayışlar arasındaki köprüleri kurmaya çalışıyor Edebiyat eleştirisi ile ilgilenenler için vazgeçilmeyecek bir başvuru kitabı.

READ & DOWNLOAD È JFKMONTREAL.CO ✓ Fatma Erkman-Akerson

READ Edebiyat ve Kuramlar Fatma Erkman-Akerson ✓ 1 READ READ & DOWNLOAD È JFKMONTREAL.CO ✓ Fatma Erkman-Akerson Edebiyat üzerine çağlar boyunca neler düşünülmüş edebiyattan neler beklenmiş Bu kitap işte bu sorulara cevap arıyor Sümerlerden başlayarak Eski Yunan Ortaçağ İslam düşünürleri Aydınlanma Romantik Akımlar Ondokuzuncu yüzyılın tarihsel bakış açıları Tanzimat döne.

  • 258
  • Edebiyat ve Kuramlar
  • Fatma Erkman-Akerson
  • Turkish
  • 07 January 2019
  • null