EBOOK Việt ngữ nghiên cứu


1 thoughts on “EBOOK Việt ngữ nghiên cứu

  1. says: EBOOK Việt ngữ nghiên cứu

    EBOOK Việt ngữ nghiên cứu Cuốn sách bàn về tiếng Việt của Phan Khôi một trong những thức giả hàng đầu của Việt nam thời kì trước 1975Mặc dù không phải chuyên về ngôn ngữ học nhưng bằng cách dùng luận lí học cùng phương pháp so sánh đối chiếu và với sở đắc uyên thâm của mình thì ông Phan Khôi đã viết loạt bài tiểu luận về tiếng Việt để rồi sau này gộp thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


  • Hardcover
  • 192
  • Việt ngữ nghiên cứu
  • Phan Khôi
  • Vietnamese
  • 21 June 2020
  • null

read & download Việt ngữ nghiên cứu

Việt ngữ nghiên cứu free read ✓ 106 TựaNăm 1948 ở trong Đoàn Văn hóa kháng chiến Xuân Áng Phú Thọ tôi nhân đọc cuốn Tân uốc văn ngữ pháp của Lê Cẩm Hy toan dựa theo viết một cuốn ngữ pháp tiếng Việt mà cứ lúng túng mãi không xử lý được nhiều trường hợp rắc rối trong ngôn ngữ nên chưa viết đượcTuy vậy cái đại cương của ngữ pháp thì tôi thấy như mình đã nắm được nhân tháng bảy năm ấy có Hội nghị Văn hóa toàn uốc ở Đông Lĩnh tôi có bài thuyết trình Một phương pháp dạy văn pháp tiếng taCó lẽ cũng vì cái thuyết trình ấy sau đó không lâu Hội Văn hóa Việt Nam thành lập tôi được cử vào làm việc trong Ban Ngôn ngữ văn tự của HộiMuốn cho công việc của mình sớm có thành uả cụ thể từ đó ua đầu mùa xuân 1949 tôi viết ba bài nghiên cứu được in ly tô phát hành tức là Phân tích vần uốc ngữ Một vài nhận xét trong tiếng ta theo chữ Nôm và Tiếng đệm đặt ở đầu sách nàyBấy giờ tôi lại muốn trở lại viết cuốn ngữ pháp nhưng vẫn lúng túng không viết được không làm sao xử lý được những vấn đề mình đã cho là rắc rối Tôi bèn tỉnh ngộ thấy ra cái chỗ tại làm sao mà mình bị bí ấyMột thứ tiếng mới thành lập như tiếng ta mà muốn viết một sách ngữ pháp c.

download µ PDF, eBook or Kindle ePUB Ã Phan KhôiViệt ngữ nghiên cứu

Việt ngữ nghiên cứu free read ✓ 106 ?nh tiến hay thoái và cũng để đánh dấu mình tuy không làm việc ngữ ngôn văn tự cũng để ý tới nó luôn luôn một cách dùng mà tự an ủi lấy mìnhHiện nay các nhà giáo các nhà văn chúng ta có cái trách nhiệm phải làm cho tiếng nước ta tiến dần lên đến bậc hoàn mỹ Tiếng nói có hoàn mỹ thì mới đẩy văn học khoa học tiến lên được mới phục vụ được cho nhân dân cho uốc gia dân tộc đi nhanh trên con đường tiến hóa của hiện đại Tiếng Việt Nam nếu còn cứ ở cái trình độ cũ thì dân tộc Việt Nam có tiến đi nữa cũng chậm lắmTôi mong rằng khi sách này in ra sẽ được nhiều lời phê bình thảo luận để bổ cứu cho sự sai lầm thiếu sót của ý kiến một người và nhờ đó công việc phân tích càng đầy đủ tinh vi hơn để đi đến tổng hợpNói như thế không phải nói đợi phân tích xong rồi mới viết sách ngữ pháp Chúng ta cũng cứ viết sách ngữ pháp đi sau nhờ sự phân tích phát hiện cái đúng đến đâu sẽ sửa chữa nó đến đóCông việc này là công việc làm vĩnh viễn không phải chỉ làm mười năm hay một trăm năm Hễ thời đạo tiến hóa thì ngữ ngôn phải tiến hóa ngữ ngôn tiến hóa tức là dân tộc tiến hóaPhan KhôiViết tại Hà Nội ngày 22 11 1954. Captive Embraces Captive #2 uốc gia dân tộc đi nhanh trên con đường tiến hóa của hiện đại Tiếng Việt Nam nếu còn cứ ở cái trình độ cũ thì dân tộc Việt Nam có tiến đi nữa cũng chậm lắmTôi mong rằng khi sách này in ra sẽ được nhiều lời phê bình thảo luận để bổ cứu cho sự sai lầm thiếu sót của ý kiến một người và nhờ đó công việc phân tích càng đầy đủ tinh vi hơn để đi đến tổng hợpNói như thế không phải nói đợi phân tích xong rồi mới viết sách ngữ pháp Chúng ta cũng cứ viết sách ngữ pháp đi sau nhờ sự phân tích phát hiện cái đúng đến đâu sẽ sửa chữa nó đến đóCông việc này là công việc làm vĩnh viễn không phải chỉ làm mười năm hay một trăm năm Hễ thời đạo tiến hóa thì ngữ ngôn phải tiến hóa ngữ ngôn tiến hóa tức là dân tộc tiến hóaPhan KhôiViết tại Hà Nội ngày 22 11 1954.

Phan Khôi à 6 characters

Việt ngữ nghiên cứu free read ✓ 106 Ho đâu ra đó làm một việc tổng hợp thì rất khó Bí là tại đó Phải làm việc phân tích trước phân tích tỉ mỉ kẽ còi rồi bấy giờ làm việc tổng hợp thì có lẽ dễ hơnVì như thế tôi bỏ cái dã tâm 1 viết sách ngữ pháp mà đi làm cái việc phân tích tức là tám bài sau trong sách này năm 1950 đã do Hội xuất bản bằng ty pô đề nhan sách là Tìm tòi trong tiếng ViệtTừ 1951 về sau tôi không còn làm việc ngữ ngôn văn tự nữa việc nghiên cứu bỏ dởNay nhân thắng lợi hòa bình trở về thủ đô Hà Nội bèn góp lại những công trình nghiên cứu trong hai năm in thành một cuốn sách phụ lục cái thuyết trình về ngữ pháp ra sau cùng đổi tên mới là Việt ngữ nghiên cứuTrước kia sau khi in ly tô hay ty pô xong tôi có thấy trong bài mình viết còn có chỗ nào sai sót thì điền bổ thêm vào; và hiện nay trước khi ra cuốn sách này tôi còn thấy cái gì đáng nói nữa cũng có nói thêm Cả hai sự bổ túc ấy thuộc về bài nào thì để sau bài ấy chung dưới một cái đầu đề nhỏ là Viết thêm về sau Những mẩu viết thêm ấy hoặc có ghi đủ địa điểm và ngày tháng hoặc chỉ ghi năm mà thôi là tùy lúc bấy giờ có ý cẩn thận hay cẩu thả nhưng đều để nghiệm thấy tư tưởng m?.